ISO STANDARDI

hala   hala   hala   hala

 

Betonske podloge

Osnova podnog sistema

Podni sistemi zahtevaju adekvatno projektovanu i izvedenu podlogu koja je u stanju da uspešno – kako sa aspekta nosivosti, tako i sa aspekta funkcionalnosti – primi i prenese sva predviđena opterećenja tokom njenog eksploatacionog veka. Naši sistemi izrade novih betonskih podloga podrazumevaju upotrebu najsavremenije opreme i primenu tehnologije koja osigurava vrhunske rezultate.

Izgradnja betonskih ploča:

Naša najsavremenija laserska ugradnja betona, odnosno izrada betonskih ploča, omogućava dnevni učinak od cca: 1500 m2. Pomoću LASER SCREED opreme, beton se istovremeno ravna i vibrira (nabija), kako bi se izbegle šupljine. Istovremeno se vrši kontrola ravnosti pomoću laserskih uređaja automatski, pet puta u jednoj sekundi.

PREDNOST IZRADE BETONSKE PLOČE “LASER SCREED” TEHNOLOGIJOM :

 

- povećana preciznost pri izvođenju
– laserka kontrola nivelacije i ravnosti površine betonske ploče
- veliki dnevni učinak, brže korišćenje površine
- velika ravnost (provera visine pet puta u sekundi)
- istovremeno ravnanje i vibriranje betona

 

Perfekcija u izradi betonskih podloga

IZRADA BETONSKIH PODLOGA PO NAJZAHTEVNIJIM STANDARDIMA RAVNOSTI

SuperScreed je dugačak, hidraulično pokretni valjak čija je namena da poravna beton koji ima visoke zahteve ravnostii. Sa ovom mašinom koja ravna trake širine do 16m ispunjavaju se svi najzahtevniji standardi po pitanju ravnosti betonskih podloga.

Ova mašina je našla svoju primenu kod izrade betonskih podloga kao što su:
- putevi
- poletno - sletne staze (aerodromske piste)
- platoi
- industrijski objekti

 

Polipropilenska vlakna (mikroarmatura)

Tehnička rešenja u pojedinim slučajevima zahtevaju unošenje polipropilenskih vlakana u svežu betonsku masu. Mikroarmiranjem betona polipropilenskim vlaknima smanjuje se pojava mikroprslina u betonu, smanjuje se skupljanje betona i poboljšava se njegova otpornost na udar. Sa hemijske tačke gledišta, polipropilenskim vlaknima poboljšavamo otpornost na hemikalije i jake baze, kao i na slane rastvore. Naša rešenja podrazumevaju upotrebu samih polipropilenskih vlakana ili upotrebu polipropilenskih vlakana u kombinaciji sa armaturom, zavisno od individualnog zahteva objekta.

Čelična vlakna (mikroarmatura)

Unošenjem čeličnih vlakana u svež beton i njihovim homogenim raspoređivanjem po masi ugrađenog betona dobijaju se znatno povoljnije fizično-mehaničke karakteristike očvrsle betonske ploče. Povećana nosivost kod statičkih i dinamičkih opterećenja, eliminisana pojava pukotina u betonu pri uobičajenim termičkim opterećenjima, kao i smanjena pojava odloma, odlika su našeg betonskog poda sa čeličnim vlaknima. Statičnim proračunima precizno definišemo vrstu i količinu čeličnih vlakana za različita opterećenja kao i minimalni modul zbijenosti tamponske podloge.

 


Prednost korišćenja visokovrednih čeličnih (SF) / polipropilenskih (PP) vlakana:

- kvalitetnija ugradnja betona
- čvrstoća kod udarca, radna sposobnost betona se povećava
- delotvorna kontrola pukotina
- veća otpornost od odloma na dilatacijama
- dugi vek trajanja

Postojeće (stare) betonske podloge:

Problematika sanacije i/ili odgovarajuće pripreme postojeće podloge za nanošenje završnih podnih obloga, veoma je zahtevna i kompleksna i ukoliko joj se olako i/ili nestručno pristupi, dolazi do grubih grešaka koje uzrokuju kasnije velike troškove njihovog otklanjanja i saniranja.
Preduzeće RINOL ne samo da poseduje znanje i iskustvo (know-how), već je i odgovarajuće opremljeno da kompletnom uslugom uspešno udovolji zahtevima i najizbirljivijeg investitora.
Naša tehnička rešenja odgovaraju najzahtevnijim standardima kvaliteta, što je rezultat izrade potpuno monolitnih podova na više hiljada kvadratnih metara u jednom komadu.

Izrada slojeva za izravnavanje

Naša rešenja izrade izravnavajućih slojeva kod industrijskih objekata podrazmevaju kompatibilnost svih slojeva koji čine podni sistem.
Bez obzira da li izravnavajući sloj izvodimo u varijanti polimer modifikovanog cementnog screeda, magnezita, u varijanti veštačke smole ili nekog drugog sistema, mašinska ugradnja, laserska kontrola i egzaktno precizirana tehnologija garantuje kvalitetnu podlogu potrebnu za izradu određenog podnog sistema.

Priprema betonskih podloga

Pripremni radovi omogućavaju maksimalne učinke kada je u pitanju prionjivost podnih sistema sa podlogom. Način pripreme podloge podrazumeva tretman čeličnim kuglicama („sačmarenje“) koje istovremeno skidaju cementno mleko i slabe površinske delove do zdrave podloge sa istovremenim usisavanjem otpada i prašine.
Vrhunska oprema za „sačmarenje“ omogućava dnevne učinke i do 1000 m2 bez prašine i ostataka, što je preduslov za kvalitetno i brzo polaganje završne podne obloge.
U određenim slučajevima priprema podloge mora da se izvede brušenjem ili frezanjem betonske podloge. Moćne mašine i oprema koju posedujemo za tu vrstu veoma bitnog, zahtevnog i osetljivog posla, garantuje izvođenje pripremnih radova u skladu sa svim propisima i zahtevima koji se odnose na prionjivost podnog sistema, što je osnovni preduslov za kvalitetno izvođenje završnih radova.

 

 

PRESEK PODA NA DILATACIJI

 

PROVERA RAVNOSTI DIN METROM
 

 

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo

New photo