RINOL CRETE

VRHUNSKI POLIURETANSKI PODNI SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

PODNI SISTEM ZA PREHRAMBENU, HEMIJSKU I FARMACEUTSKU INDUSTRIJU !

Nikada strožiji zahtevi do sada po pitanju higijene u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji kombinovani sa potrebom za sigurnim uslovima rada, stavljaju velike zahteve pred materijale za završne podne sisteme kao i za samu konstrukciju podnih sistema. Oni moraju da izdrže veoma velike agresije kao što su teški predmeti i oprema koja se postavlja na pod, zatim prevoz natovarenih kolica sa veoma tvrdim točkovima malog radijusa i površine, palete koje se vuku po podu, kao i prosute korozivne hemikalije. Oni mogu biti izloženi ekstremnoj hladnoći ili toploti, a ipak moraju da zadrže svoj strukturni integritet, otpornost na klizanje, lakoću čišćenja, izgled kao i funkcionalnost tokom godina eksploatacije.
RINOL CRETE je upravo dizajniran da zadovolji svim najstrožijim zahtevima i standardima.

 

RINOL CRETE - higijenski, dugotrajan i izdržljiv

Od njihovog pojavljivanja pre cca. 30 godina poliuretanski malteri su postali osnova podnih sistema najpodesnijih za specijalne potrebe u proizvodnji hrane, mlekarama, mesnoj industriji, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji i sl. Visoke performanse postignute su izuzetnom kombinacijom izdržljivosti, trajnosti i hemijske otpornosti. Izgrađujući se na ovom istorijskom uspehu i koristeći najnovije razvoje u poliuretanskoj hemiji i tehnološkim formulacijama, RINOL kompanija koja je svetski lider u industrijskim podovima, razvila je RINOL CRETE vrhunski poliuretanski malterski podni sistem.

RINOL CRETE - prednosti

Brza ugradnja
o Tolerantan prema vlazi iz podloge – može da se postavlja na betonu starom 7 dana
o Brza nega i očvršćavanje – preko njega se može pešačiti nakon 12 sati, a potpuni saobraćaj nakon
48 sati

Jedinstvena odgovornost

o RINOL CRETE se proizvodi i ugrađuje samo od strane RINOL-a

Dug vek korišćenja

o Izdržava teški saobraćaj – čak i kolica sa čeličnim točkovima
o Visokootporan na udarce
o Na RINOL CRETE ne utiču konstantne promene temperature
o Otporan na termalni šok
o Ekstremna hemijska otpornost: izdržava skoro sve kiseline, alkale, soli i organske rastvarače
o Izdržava temperature od -40˚C do 120˚C
o Otpornost na vruću vodu do 90˚C i vodenu paru do 120˚C

Higijena i sigurnost

o RINOLCRETE podovi zadovoljavaju sve propisane evropske i američke zahteve u pogledu higijene i sigurnosti u prehrambenoj industriji (u skladu sa HACCP standardima)
o Ne potpomaže razvijanje bakterija
o Jednostavan za čišćenje sa svim industrijskim deterdžentima, sredstvima za sterilizaciju, mlazom visokog pritiska ili pare
o Ne kontaminirajući
o Ne stvara prašinu
o Ne klizajući čak i u mokrom stanju

RINOL CRETE heavy duty

RINOL CRETE standard

RINOL CRETE anti-slip

Najtvrđi pod za najtežu primenu

Kombinuje maksimalnu higijenu sa tvrdoćom

Kombinuje maksimalnu higijenu i sigurnost sa tvrdoćom

RINOL CRETE heavy duty je poliuretanski, neklizajući malterski sistem koji se nanosi u debljini od 6-9 mm. Napravljen je da se koristi u područjima gde pod može biti mokar i izložen teškoj mehanizaciji, termičkim i hemijskim opterećenjima.

PREDNOSTI
• Ekstremno tvrd i nehabajući
• Visokootporan na udarce
• Visokootporan na visoke temperature i termičke šokove
• Nekontaminirajući
• Ne podržava razvoj bakterija
• Lak za čišćenje (može biti čišćen parom)
• Ne stvara prašinu
• Otporan skoro na sve hemikalije

PODRUČJA PRIMENE
• Područja teške industrije
• Područja mokre proizvodnje u prehrambenoj industriji
• Industrija prerade mesa i ribe
• Proizvodnja gotovih jela
• Proizvodnja mlečnih proizvoda / mlekare
• Pivare i vinarije
• Proizvodnja sokova
• Šećerane i proizvodnja poslastica/ poslastičarnice
• Hemijska i farmaceutska proizvodnja i skladištenje

RINOLC RETE standard je samonivelirajući poliuretanski malterski sistem koji se nanosi u debljini od 3-4 mm. Napravljen je da se koristi u suvoj proizvodnji, pakirnici ili magacinskim prostorima gde se povremeno mogu desiti prolivanja agresivnih tečnosti kao i za srednji i teški saobraćaj.

PREDNOSTI
• Tvrd i nehabajući
• Dobra otpornost na udarce
• Otporan na termičke šokove
• Nekontaminirajući
• Ne podržava razvoj bakterija
• Lako čišćenje glatke površine
• Ne stvara prašinu
• Otporan na skoro sve hemikalije

PODRUČJA PRIMENE
• Područja srednje do teške industrije
• Područja suve proizvodnje u prehrambenoj industriji
• Područja pakovanja hrane i pića
• Prostori za čuvanje i skladištenje hrane i pića
• Proizvodnja duvana
• Hemijska i farmaceutska proizvodnja i skladištenje
RINOL CRETE anti-slip je neklizajući poliuretanski malterski sistem koji se nanosi u debljini od 4-5 mm. Napravljen je da se koristi u mokroj proizvodnji, pakirnici ili magacinskim prostorima gde se povremeno mogu desiti prolivanja agresivnih tečnosti kao i za srednji i teški saobraćaj. Sa anti-slipom mere prevencije značajno su povećane jer je rizik od klizanja dosta smanjen.

PREDNOSTI
• Tvrd i nehabajući
• Dobra otpornost na udarce
• Otporan na termičke šokove
• Nekontaminirajući
• Ne podržava razvoj bakterija
• Lak za čišćenje
• Ne stvara prašinu
• Otporan na skoro sve hemikalije
• Povećana protivkliznost

PODRUČJA PRIMENE
• Područja srednje do teške industrije
• Područja suve i mokre proizvodnje u prehrambenoj industriji
• Područja pakovanja hrane i pića
• Prostori za čuvanje i skladištenje hrane i pića
• Industrija prerade mesa
• Kuhinje
• Hemijska i farmaceutska proizvodnja i skladištenje

RINOL CRETE heavy duty

RINOL CRETE standard

RINOL CRETE anti-slip

 

Boje i podaci

RINOL CRETE je dostupan u 5 standardnih boja. Ostale boje mogu biti isporučene prema posebnim zahtevima naručioca. Prikazane boje su približne zbog ograničenosti u štampanju i na njih može uticati UV svetlo – naročito na svetlije nijanse.

Standardna paleta boja

BEŽ ZELENA SREDNJE SIVA CRVENA ŽUTA

 

Ostale boje mogu biti napravljene za veoma specifične zahteve.

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

RINOL CRETE heavy duty

RINOL CRETE standard

RINOL CRETE anti-slip

Čvrstoća na pritisak DIN EN 196/ASTM D 695 65 N/mm2 58 N/mm2   61 N/mm2
Čvrstoća na savijanje DIN EN 196/ASTM D 638   16 N/mm2   18 N/mm2   16,5 N/mm2
Zatezna čvrstoća ISO R 527/ASTM D 638   7 N/mm2   10 N/mm2   9 N/mm2
Dinamični elastični modul
DIN EN 13412/ASTM C 597-83
  20.000 N/mm2   14.500 N/mm2   17.500 N/mm2
Snaga prionljivosti DIN ISO 4624/ASTM C882   > 2,5 N/mm2
lom po betonu
  > 2,5 N/mm2
lom po betonu
  > 2,5 N/mm2
lom po betonu
Otpornost na abraziju
Taber H22 točkovi, 1000 g teret, 1000 ciklusa
DIN 53754/ASTM D4060
  950 mg gubitak   1.250 mg gubitak   1.020 mg gubitak
Koeficijent toplotnog {irenja
DIN EN 1770/ASTM C 531
  2,1 x 10–5 / ˚C   3,5 x 10–5 / ˚C   2,9 x 10–5 / ˚C
Termička provodljivost DIN 52612/BS 874   0,84 W/ m ˚C   0,91 W/ m˚C   0,88 W/ m˚C
Apsorpcija vode CP-BM 2/67/2   0 ml   0 ml   0 ml

 

PROIZVODNJA:
Sve komponente i sastojci RINOL CRETE završnih podnih sistema razvijaju se proizvode i testiraju u našim laboratorijama. To garantuje vrhunski kvalitet, brzu dostupnost i optimalna svojstva naših proizvoda.

UGRADNJA:
Širom sveta RINOL industrijski podovi su obrazac za pouzdanost, tačnost, kvalitet i isplativost. RINOL CRETE podni sistemi ugrađuju se isključivo od strane RINOL-a prema preciznoj tehnologiji ugradnje pod stručnim nadzorom. Kvalitetnom ugradnjom završen je kompletan proces izrade podnog sistema čime je Investitoru obezbeđena garancija i sigurnost po principu "sve iz jedne ruke", počevši od faze planiranja i projektovanja do realizacije.

KONSALTING:
Konsalting znači rešavanje problema pre nego što se pojavi.
Mi posedujemo znanje i iskustvo („know-how“) u konstrukciji i sastavu RINOL završnih podnih sistema za prehrambenu industriju, hemijsku industriju, farmaceutsku industriju i uopšte za proizvodne pogone višestruke namene i uslova eksploatacije. Drago nam je što ovo znanje možemo da učinimo dostupnim našim Investitorima u ranoj fazi planiranja i projektovanja.