Tri Duralit sistema

Prirodno rešenje za industrijske podove

 

TAČNO USKLADJEN PREMA VAŠIM ZAHTEVIMA

DURALIT – homogeni samorazlivajući magnezitni sistemi od potpuno prirodnih materijala primenjuju se na betonskim i sličnim podlogama u debljini od 15-20 mm.
Pedesetogodišnja istorija razvoja obeležena je inovativnim istraživanjem koje osigurava da DURALIT ispunjava visoke zahteve proizvodnje 21. veka.
Najnovije inovacije sadrže povećanu otpornost na vlagu, te uvode sisteme Heavy-Duty i Superflat.
Takođe dalje inovacije podrazumevaju uvođenje novog magnezitnog podnog sistema na bazi epoksida, Styrofloor, koji dodatno povećava otpornost na vlagu, poseduje ujednačenu boju na površini, te na taj način ponudu palete industrijskih podova na bazi magnezita čini potpunom. DURALIT proizvode i postavljaju samo članice RINOL grupe.
Savremena tehnologija omogućava dnevnu ugradnju i do 700 m2.

   

 

Osnovna svojstva

o velika otpornost na habanje i udarce
o mehanički visokoopteretiv
o postojan na temperature
o otporan na otapala, benzin i ulja
o ne emituje štetne materije
o elektroprovodljiv
o nije zapaljiv – 100% neorganski
o jednostavno čišćenje i nega
o dugotrajan i čvrst

 

VISOKOOPTERETIV POSTOJAN NA TEMPERATURU
VELIKE RAVNOSTI JEDNOSTAVAN ZA ČIŠĆENJE I NEGU
ELEKTRO PROVODLJIV NIJE ZAPALJIV

 

TEHNIČKI PODACI

DURALIT

standard heavy duty super flat

čvrstoća na pritisak
DIN EN 196/ASTM C 109

55-65 N/mm2 80-90 N/mm2 80-90 N/mm2

čvrstoća na savijanje
DIN EN 196/ASTM C 190

12-14 N/mm2 16-21 N/mm2 16-21 N/mm2

Tvrdoća površine
DIN EN 13813

80-100N/mm2 200-220 N/mm2 200-220 N/mm2

Otpor uzemljenja
DIN 51953/DIN EN 1081

<106 Ω <106 Ω <106 Ω

 

DURALIT standard

proveren na milionima kvadratnih metara

Područja primene

Područja sa lakšim do srednjim mehaničkim opterećenjem
o automobilska industrija i mašinogradnja
o trgovine nameštaja i šoping centri
o radionice
o industrija aparata i elektroindustrija
o tekstilna industrija
o prerada plastike
o magacini i arhive
o štamparije

DURALIT heavy duty

za izrazito tvrde industrijske podove i za ekstremna opterećenja

Područja primene

o teška industrija
o čeličane
o područja za vozila sa gusenicama i lancima
o papirna i štamparska industrija

DURALIT superflat

posebno prikladan za postizanje velike ravnosti prema DIN 15185-1

Područja primene

Područja sa ekstremnim zahtevima u pogledu ravnosti i većeg mehaničkog opterećenja
o skladišta za unutrašnji transport
o visokoregalna skladišta
o skladišne prostorije – arhive
o filmski i TV studio

Tipičan detalj

dilatacione fuge

 

 

 

PRIRODAN - DUGOTRAJAN - SNAŽAN