BRECOPLAN / CM A900

Visokootporni industrijski podovi

Visokootporni industrijski podovi bez fuga, bez odvajanja, sa visokom mogućnošću opterećivanja.
Svuda gde voda, ulja, goriva ili industrijska sredstva za čišćenje napadaju podove, nalazi se idealno područje primene za Brecoplan. Specijalno modifikovano sredstvo za vezivanje u kombinaciji sa odabranim dopunskim materijalima i cementom, rezultuje odličnim podom za garaže, radionice, proizvodne hale, skladišta kao i ulazno izlazne rampe u garaže.

 

Pod koji izdržava

Zbog svojih specijalnih osobina Brecoplan je u stanju da izdrži ove agresije bez oštećenja. I posle dugog delovanja, Brecoplan održava svoju visoku otpornost. Brecoplan se ponaša u odnosu na čelik sasvim neutralno; ovo je važno za čelične oslonce, zavrtnje sa tiplovima i delove mašina, koji se postavljaju na Brecoplan. Brecoplan se može ugrađivati na Brecopac ili na postojeći beton (B25), kao i na spratne površine sa velikim ravnim površinama.
Brecoplan se proizvodi direktno na gradilištu i ugrađuje se najmodernijom laserskom tehnikom. Na taj način garantujemo uvek konstantan kvalitet.

Da li se mogu izbeći fuge?

Da! Svako odstupanje od nivoa, svaka šupljina u podnoj oblozi je izvor problema upravo pri najvećim naprezanjima. Zato mi polažemo Brecoplan maksimalno bez fuga, ali i na hiljadama kvadratnih metara. Ukoliko horizontalna kretanja betonske podloge izazovu tanke pukotine u Brecoplanu, one imaju samo optički značaj a nikako funkcionalni, jer veoma dobra prionljivost materijala na podlogu rezultira otpornošću na pukotine. Naročito zbog vezivanja sa veštačkom smolom, površina ostaje zaptivena i rezistentna tako da se skoro nikada ne pojavljuju odvajanje niti mehanička oštećenja.

Komforan, ekonomičan i ne zagađuje okolinu

U uspešnim preduzećima je poznato da Brecoplan industrijski podovi dugo vremena izdržavaju neprekidno korišćenje. Pri tome Brecoplan ne zahteva praktično nikakvo održavanje. Ovaj aspekt ne obezbeđuje samo optimalnu ekonomičnost, nego Brecoplan vodi računa i o zaštiti okoline. Ovaj kvalitetni proizvod nema rastvarača i nesumnjivo je neškodljiv.

 

Tehnički podaci

Uslovi za podlogu

Brecopac ili beton po DIN 1045 (najmanje kvalitet B25)

Fuge

Bez fuga na površini; dilatacione fuge objekta treba osigurati profilima za fuge; moguća su specijalna izvođenja po potrebi u prolazima kapija i na prelazima ka sklopovima sa drugačijim podlogama.

 

Debljina/Težina

Normalna debljina 1,0 – 2,0 cm / 0,35 kN / m2

Uslovi za ugradnju

Krov i spoljni zidovi zatvoreno i zaptiveno, bez promaje, + 5 C minimalna temperatura.
Ravnoća površine
Prati podlogu; ako je potrebno po DIN-u 18 202; tabela 3, red 3

 

Sposobnost opterećivanja

Prosečne vrednosti test-uzoraka posle 28 dana skladištenja po DIN 18 560, deo 1

Čvrstoća

čvrstoća na pritisak > 50 N/mm2
čvrstoća na kidanje savijanjem > 10 N/mm2

 

Otpornost

Dozvoljeno područje temperature od – 30 C do + 80 C, visoka otpornost na vodu, ulje i hemikalije

 

Električna provodljivost

Između 104 i 107 Ohm-a s obzirom na DIN 51 953, nema statičkog naboja. Prema odredbi o radnom mestu, odgovara za područja koja su ugrožena eksplozijom zone 0, zone 1 i 10 (dozvoljena max. vrednost: Ohm 108 Ohm)

 

Dnevni kapacitet

800 m2 / po danu i timu

 

Sistemski opis

Industrijski disperzioni polimer modifikovani podovi sa mogućim visokim opterećenjem
Debljina sloja 1,0 – 2,0 cm

 

Osobine

o bez fuga, zatvorena gornja površina
o otporan na klizanje
o prirodne sive boje
o ne istanjuje se
o otporan na vodu, ulje i hemikalije

 

Područja primene

o garaže
o štamparije
o skladišta
o radionice
o pogoni za pretovar
o ulazno izlazne rampe u garaže

 

 

 

 

 

 

 

graf